Technology04

Plasma Spray Coatings

Technology03

Organic & Inorganic Paint Coatings

Technology02

Vacuum heat treatment & brazing

English

Polski

Vacuum Heat Treatment & Brazing

MB Aerospace Technologies (Poland) offers a wide variety of heat treating and brazing services to the aerospace, military and other high technology industries. We also specialize in heat treating and brazing of superalloys, titanium and other advanced materials.
Special processes include the following:

 • High temperature vacuum brazing of numerous materials including stainless steel, copper alloys, titanium and ceramics;
 • Tempering
 • Stress relieving
 • Other processes according to customer requirements

Vacuum Carburizing

In response to growing customer demand, MB Aerospace Technologies (Poland) has recently commissioned a bottom loading vacuum furnace in its new Tajecina plant capable of offering specialized heat treatment services including vacuum carburizing. The new furnace is designed to provide optimal carburizing conditions by which a uniform carburized layer can be obtained on the details of complex shapes, as well as in deep holes. This process increases the strength of the material and extends the life of carburized components. This type of carburizing maximizes production flexibility, shortens process time and lowers power consumption. It is much more efficient when compared to traditional processes performed in gas carburizing furnaces.

Plasma Spray Coatings

Effective coating solutions require an on-going commitment to research & development and state-of-the-art equipment. This approach has been a key element in the growth of MB Aerospace Technologies (Poland)’s coating operations provided to the aerospace and commercial sectors.  Complex problems of oxidation and corrosion protection for components that are exposed to harsh service environments require solutions that use the correct combination of coating material and application technique. MB Aerospace Technologies (Poland)`s offer a wide variety of coating processes and applications for protection and restoration of new and service-exposed components both small and large. Thermal spray coatings are applied using robotically-controlled manipulators for maximum coating integrity. MB Aerospace Technologies (Poland) offers:

 • Air-plasma spray coatings (APS)
 • Pack aluminide coatings (PAC)
COATING APPLICATIONS:
 • Dimensional Restoration and Pure metals and alloys,
 • Wear Resistance Tungsten carbides for electrolytic hard chrome replacement and for higher temperature environments, and hot corrosion protection,
 • Clearance Control Low temperature abradables: Ni/Graphite, Al/Polyester,
 • High temperature abradables.

High Velocity Oxygen Fuel (HVOF)

MB Aerospace Technologies (Poland) continually introduces new innovations in coating development. In 2010 Company installed a fully integrated state-of-the Art High Velocity Oxygen Fuel (HVOF) system based on a new generation Carbide Jet System. New types of coating processes for protection and restoration of both new and service-exposed components are offered primarily to customers in the aerospace and power turbines industries.

Organic and Inorganic Paint Coatings

MB Aerospace Technologies (Poland) KALISZ offers high-temperature, corrosion and oxidation resistant coatings for ferrous alloys.  Various types of coatings include organic and inorganic, basic and multi-layered, hardened and sealed, depending on customer's expectations.
Paint composition combines thermal stability and hardness along with good flexibility, superior adhesion and excellent corrosion and oxidation protection at high temperatures.

Obróbka cieplna i lutowanie twarde w próżni

MB Aerospace Technologies (Poland) wykonuje usługi obróbki cieplnej i lutowania dla odbiorców z wysoko zaawansowanych technologicznie sektorów gospodarki, głównie z branży lotniczej. Naszą specjalnością jest obróbka termiczna i lutowanie w próżni elementów szczególnie narażonych na korozję i działanie wysokich temperatur.

Oferujemy m.in.:
 • Wysokotemperaturowe lutowanie w próżni
 • Hartowanie
 • Wyżarzanie odprężające
 • Inne procesy obróbki termicznej w próżni zgodnie z wymogami odbiorców;

Nawęglanie próżniowe

W 2011 roku w Zakładzie 2 w Tajęcinie oddany został do użytku piec próżniowy zapewniający realizację szeregu procesów obróbki cieplnej, jak również nawęglanie próżniowe. Wdrożenie tej usługi to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie naszych klientów. Nowy piec zapewnia optymalne warunki nawęglania, dzięki któremu uzyskać można równomierną warstwę nawęgloną nawet na detalach o skomplikowanym kształcie, jak i w głębokich otworach. Warstwa ta zapewnia zwiększoną wytrzymałość materiału, wydłużając żywotność nawęglonych elementów. Ten rodzaj nawęglania charakteryzuje się większą elastycznością produkcyjną, krótszym czasem procesu a także mniejszym zużyciem energii w stosunku do tradycyjnych procesów wykonywanych w piecach do nawęglania gazowego

Napylanie plazmowe (APS - Air Plasma Spray)

W wyniku zaangażowania najnowszych rozwiązań technicznych i sięgającej lat 60-tych XX wieku tradycji MB Aerospace Technologies (Poland) jest czołowym dostawcą usług z zakresu nakładania powłok ochronnych dla przemysłu lotniczego i innych sektorów. Powłoki te pozwalają na skuteczne zabezpieczenie materiałów przed korozją i utlenieniem, a także na nadanie im lub ich fragmentom, narażonym na szczególnie niekorzystne warunki pracy, specyficznych właściwości. Poprzez właściwe połączenie różnych metod nakładania i odpowiednich materiałów powlekających uzyskuje się odpowiednie właściwości metali lub stopów, takie jak:

 • podwyższoną odporność na ścieranie,
 • odporność na wysokie lub niskie temperatury,
 • wysoką odporność na korozję,
 • zmniejszenie tarcia,
 • zmianę przewodności elektrycznej lub cieplnej,

Procesy wykonywane przez MB Aerospace Technologies (Poland) dzięki zrobotyzowaniu, automatyce i rygorystycznym normom jakości, pozwalają na uzyskanie najlepszych parametrów materiałów przy znacznej redukcji kosztów. MB Aerospace Technologies (Poland) oferuje wiele różnorodnych metod napylania materiałów i części produkcyjnych oraz regenerowanych.

Napylanie naddźwiękowe (HVOF - High Velocity Oxygen Fuel)

Realizując długofalowy program rozwoju i doskonalenia powłok ochronnych, w 2010 roku zakupiono i zainstalowano nowoczesny, zrobotyzowany system do nakładania powłok metodą naddźwiękową (HVOF). Wdrożone nowe procesy z wykorzystaniem tej technologii umożliwiły rozszerzenie gamy usług oferowanych głównie klientom z branży lotniczej i produkcji turbin energetycznych i mają zastosowanie zarówno do produkcji nowych elementów, jak i regeneracji elementów silników, maszyn i urządzeń ulegających zużyciu podczas pracy w ekstremalnych warunkach

Nakładanie organicznych i nieorganicznych powłok ochronnych

MB Aerospace Technologies (Poland) oferuje w obu zakładach, nakładanie na żelazostopy powłok odpornych na wysokie temperatury, korozję i utlenianie. Specjalnie dobrany skład farby pozwala uzyskać połączenie twardości i stabilności termicznej z odpowiednią elastycznością, doskonałym przyleganiem, przy jednoczesnym wysokim stopniu odporności na korozję i utlenianie w wysokich temperaturach. MB Aerospace Technologies (Poland) Kalisz nakłada powłoki organiczne oraz nieorganiczne w tym wielowarstwowe, utwardzane i uszczelniane.